top of page

I fokus integration och demokrativillkoren

I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Under 2022 stod bland annat integration och demokrativillkoren för statsbidrag i fokus för samtalen som fördes i forumet.


Nu finns den samlade dokumentationen för 2022 tillgänglig att läsa i den årliga PGF-skriften.

partsgemensamt-forum-2022
.pdf
Download PDF • 547KB

Läs mer här PGF – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (nodsverige.se)bottom of page