top of page

Kan naturen främja svenskinlärning vid stress? Fyll i enkät!


Studenter samt lärare inom SFI (eller motsvarande) och annan utbildning har möjlighet att delta i Naturalangues, ett EU-projekt som undersöker naturens pedagogiska styrka.

Språkinlärning och annan utbildning kan försvåras när studenter är stressade eller ångestfyllda, eller på annat sätt mår dåligt.


För icke-svenska personer som läser SFI och/eller annan utbildning uppstår stress och ångest ibland till följd av personliga omständigheter.


Det kan vara exempelvis låg ekonomisk standard, kulturkrockar, det faktum att man är jobbsökande, nyanländ, har flyktingstatus, eller annat.Nu vill Bring Hope Humanitarian Foundation och projektet Naturalangues ta reda på om lärande med och i naturen - genom konst, teater och musik - kan stärka eleverna och deras läranderesa.


Just nu samlar de in svar och erfarenheter från både lärare och studenter.


Ni som är berörda är vamt välkomna att fylla i nedan två enkäter. Sprid dem gärna vidare även till andra som ni tror är intresserade av att delta!


1. Frågeformulär för lärare: https://forms.gle/tqrv1uHabdTbaHWDA

2. Frågeformulär för studenter: https://forms.gle/3T8czmkMXmHJScV46 


Comments


bottom of page