top of page

Klimatprat för Malmö och planeten

Klimatomställning Malmö bjuder in till föreläsningsserien Klimatprat för Malmö och planeten, som har fokus på klimatet ur olika perspektiv. Förhoppningen är att du som deltar ska få ny kunskap, insikter och perspektiv.


Läs mer här Klimatprat Malmö


Föreningar kan komma med förslag på ämne som ni skulle uppskatta att vi tar upp i serien

Malmö Ideella är partner i Klimatneutrala Malmö mejla förslag till ivar@malmoideella.se
Comments


bottom of page