top of page

Kodex Malmö

"Stå upp mot det digitala hatet" blev ett tillfälle för alla som var med att kraftsamla och förstärka möjligheterna att samverka för att motverka digitalt hot och hat.

Syftet med seminariet var att öka förståelsen och medvetenheten om hur det digitala hatet ser ut idag och vad vi tillsammans kan göra för att motverka det.


Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal.


Stort tack till alla som var med och till alla våra talare: Amani Loubani, Andreas Hasslert, Fanny Palm, Malin Martelius, Mina Dennert, Moe Idle, Rafi Farouq och Tobias Bråhammar. Kampen fortsätter.

Comments


bottom of page