top of page

Kurs om civilsamhället och samverkan gästspelar på Nobel21

– Det finns en lång tradition av samverkan mellan idéarbete och offentlig sektor i Sverige, och det är inte minst aktuellt nu med de många samhällsutmaningar som finns, säger kursledare Pelle Åberg från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Pelle Åberg är kursledare för kursen som har körts i Malmö under året.


Sedan i våras har kursen Civila samhället i samverkan pågått i Malmö. I tre omgångar, på två dagar vardera, har representanter från det civila samhället och från den offentliga sektorn strålat samman. Kursens sista modul hålls på Nobel21 Föreningscenter.


Fokus under kursen ligger på att bygga upp en förståelse för varandra, för att underlätta för och bygga ut samverkan mellan sektorerna.


– Det finns en lång tradition av samverkan mellan idéarbete och offentlig sektor i Sverige, och det är inte minst aktuellt nu med de många samhällsutmaningar som finns, berättar Pelle Åberg, kursledare från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.


Det är första gången som kursen körs i sitt nuvarande format, men en liknande kurs hölls i Stockholm förra året. Kursen som körs i Malmö är anpassad efter regionala och lokala frågor och aktualiteter, och den samverkan som redan finns mellan till exempel Malmö Stad och idéburen sektor.


– Det har varit stort tryck, säger Pelle Åberg, och berättar att kursen kommer hållas nästa år igen.


På årets kurs är ungefär hälften av deltagarna från den idéburna sektorn och hälften från den offentliga. Pelle Åberg säger att utöver kursens innehåll, så är mötet mellan sektorerna i sig en viktig del av kursen.


– Det är mycket att reda ut och diskutera, vad är idéburet och vad är det civila samhället för något? Och hur fungerar det lika och olika i förhållande till den offentliga sektorn? Och såklart – var, hur och varför man bör samverka, säger Pelle Åberg.

Comments


bottom of page