top of page

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ

Året som gått

Malmö Tillsammans har sammanställt året som gått i en pdf, med lite listor, siffror och tillbakablickar. Med det sagt vill vi tacka alla som har varit med under 2022 och som har bidragit till att göra det till ett fantastiskt år för Malmö Tillsammans.コメント


bottom of page