top of page

minikonferens om NPF

Geniernas värld och Nobel 21 bjuder in till minikonferens om NPF den 7 november


Varmt välkomna måndagen den 7 november kl 17-19 till Nobel 21 , när föreningen Geniernas värld lyfter situationen för barn och unga med NPF (autism/adhd). Flera olika perspektiv kommer under kvällen att diskuteras med inbjudna talare: - Bo Hejlskov (välkänd psykolog, forskare, föreläsare, författare) pratar om bemötande och förhållningssätt riktat mot barn och unga med NPF. - Rachid Toufik (föreläsare/kurator) tar upp riskperspektiv vid NPF. - Geniernas värld; Camilla Ekberg (specialpedagog) och & Juan S Cuneyd (socialpedagog), pratar om varför deras förening behövs, och om behovet av större politisk uppmärksamhet och kompetens inom NPF.

Konferensen kommer att belysa utanförskapet med våra mest utsatta barn och unga inom NPF.

Hur viktigt bemötandet och förhållningssättet är för att fånga upp dem utifrån var dem befinner sig. Idag finns det ingen central samlingsplats som arbetar med barnets/ungas förmågor inom NPF och deras styrkor samt finns tillgängliga för föräldrarna på heltid.

Samhället måste öppna upp ögonen och armarna i samhället för dessa barn och unga innan vi förlorar dem till missbruk, kriminalitet, hemmasittare, självmord och utanförskap.

Dessa barn och unga är otroligt duktiga på det som intresserar dem och det är viktigt att vi stöttar dem och tar tillvara på deras förmågor samtidigt som vi stöttar och hjälper dem i det sociala samspelet med andra.
Comments


bottom of page