top of page

Nu avslutas Partnerskap Skåne och Malmö Ideellas arbete med NAD och TIA

I början av året kom besked om att Partnerskap Skåne, där NAD- och TIA-samordningen ingår, upphör vid årsskiftet 2023-2024. Under året har vi arbetat med uppdragen som vanligt samtidigt som de ansvariga aktörerna har diskuterat möjliga fortsättningar. Idag finns det inget beslut utan NAD avslutas som planerat och TIA-ansvaret ligger hos Länsstyrelsen. 


Vad innebär det rent praktiskt för NAD- och TIA-samordningen i Malmö?

Under 2023 har vi varit två samordnare i Malmö som har varit anställda av Malmö Ideella - Sandra Qvarfordt (från april och framåt, både NAD och TIA) och Jane Nyman (TIA). Från och med årsskiftet går vi vidare till nya uppdrag på andra organisationer, men Mikael Johansson fortsätter jobba med Föreningslots Malmö (Malmö Ideella), där vi har ingått. Har ni frågor kring Malmö Ideellas arbete med målgrupperna eller några andra funderingar når ni Mikael på mikael@malmoideella.se


TIA från årsskiftet

TIA-medel kommer fortsatt gå att söka från Länsstyrelserna, men samordningen i den formen som den har varit i de senaste åren upphör vid årsskiftet. Allt kring TIA-medel, överenskommelse för reseersättning mm. som gäller TIA-projekt i Malmö (och övriga Skåne) kommer ske direkt med Länsstyrelsen Skåne. 


En hälsning från Jane och Sandra Det har varit ett spännande, utmanande och intressant år och som alltid när någonting avslutas känns det vemodigt att säga hej då. Det har varit många fina möten, samarbeten, träffar och aktiviteter som vi har organiserat tillsammans med Malmös fantastiska föreningsliv som ständigt jobbar för att välkomna in nya Malmöbor i staden och för att Malmö ska vara en inkluderande och öppen stad. Vi vill säga stort tack till alla er som vi har fått möjlighet att träffa och även jobba med under året! Ni är alla en sån källa till inspiration, hur ni kämpar på och jobbar vidare även när det är tufft. Ni är själen och kraften som bygger och bär vårt samhälle. 


Jane kommer jobba kvar på ABF Malmö och Sandra kommer gå över till Idéburen utveckling. Ni kan nå oss på jane.nyman@abf.se och sandra@ideburenutveckling.se . Tveka inte att höra av er till oss om ni ser samverkansmöjligheter eller om ni vill kroka arm i framtida sammanhang. 


Tips!

På Föreningslots hemsida finns nu en sida med resurser och material, där vi har samlat en del av det material som har skapats av NAD– och TIA-samordnarna under åren.


Tack för allt och vi ses! /Jane och Sandra

Malmö Ideella tackar Jane och Sandra för deras energiska arbete och önskar dom lycka till!

Information från Länsstyrelsen om Partnerskap Skånes upphörande, skickades ut i juni:

I februari 2023 beslutade Länsstyrelsen Skåne att utreda Partnerskap Skånes uppdrag, samverkansavtal och överenskommelser. Med anledning av detta upphör finansieringen av TIA & NAD-samordningsverksamheten i sin nuvarande form den 31 december 2023. Länsstyrelsen kommer under året att utreda och föreslå nya regionala samverkansformer, överenskommelser och samverkansavtal inom området för samhällsetablering och integration, inför 2024. Utredningen ska ta tillvara lärdomarna från arbetet inom Partnerskap Skåne samt ta hänsyn till behoven i dagens omvärldsläge. Länsstyrelsen vill och ska fortsatt samverka med den idéburna sektorn och med Nätverket idéburen sektor Skåne, och önskar finna nya former för samverkan. För att läsa Länsstyrelsen Skånes information om beslutet i sin helhet, klicka här. Inom TIA & NAD-samordningen kommer vi, under hela 2023, att arbeta med våra uppdrag att stärka samverkan, sprida information, vara länken mellan civilsamhälle och myndigheter och att sprida och förankra de metoder och material vi arbetat fram i samordningen. Förändringen kan innebära personalförändringar inom samordningen, men vi är måna om våra relationer så förhoppningsvis påverkar det inte er i verksamheterna nämnvärt. Tveka inte att ta kontakt med oss oavsett om du är volontär, anställd i idéburen sektor eller kommunal tjänsteman om du vill prata mer om förutsättningar, utmaningar och möjligheter.


Comentarios


bottom of page