top of page

Nu kan organisationer ansöka om elstöd

Nu kan organisationer ansöka om elstöd

Nu kan föreningar och organisationer ansöka om elstöd hos Skatteverket.


Stödet betalas inte ut per automatik, utan ansökan krävs.

Från 30 maj 2023 är det möjligt för företag och organisationer att ansöka om elstöd hos Skatteverket.


Ansökan görs på Skatteverkets hemsida där all information som behövs för att göra en korrekt ansökan finns. Utbetalningar sker löpande. Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

Malmö Ideellas logga
bottom of page