top of page

Nya ledamöter i Malmö Ideellas styrelse

På tisdag kväll 16 april höll Malmö Ideella årsmöte för alla medlemmar. Då valdes två nya ledamöter, Verenice Bengtsson från Tillväxt Malmö och Qasim Cheema från HSB Brf Ida in i styrelsen.


Verenice Bengtsson är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon har ett starkt engagemang för samhällsfrågor som mångfald, hållbarhet, demokrati och jämställdhet, och brinner för att skapa förändring och göra skillnad i människors liv.


Hon arbetar som Community & Events Manager på Tillväxt Malmö och Level Malmö, och är också ett välkänt ansikte hos Malmö Ideella från sin tidigare roll som samordnare för Malmöandan.


Verenice är aktiv i flera lokala och internationella organisationer, bland annat Business & Professional Women Malmö, Diversity Index Award, Yalla Trappan, Malmö Rotaryklubb och EmpowHER-nätverket.


Så här säger Verenice om utnämningen:


"Stort tack för förtroendet! Det är med stor glädje och engagemang jag tar plats som styrelseledamot i Malmö Ideella, en paraplyorganisation som påverkar och bidrar till förändring både lokalt, nationellt och internationellt. Jag ser fram emot att samarbeta med övriga styrelsemedlemmar och stödja Malmö Ideellas arbete för ett mer jämlikt och hållbart Malmö."Qasim Cheema är administrativ förvaltare och del av projektledningen på HSB Brf Ida. Han är också styrelsemedlem i Rotary Rosengård.


"Det är med stor glädje och tacksamhet jag delar med mig av att jag har blivit vald som ledamot för Malmö Ideella styrelse. Genom att stödja och stärka det ideella engagemanget i staden strävar Malmö Ideella efter att skapa en mer inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Jag är stolt över att få vara en del av detta viktiga arbete och ser fram emot att bidra till att förverkliga våra gemensamma mål" kommenterar Qasim sitt nya uppdrag.


Malmö Ideellas nya styrelse


Jenny Berg Nilson, ordförande Jesper Bornlinder Thiborg, vice ordförande Alexandra Ronkina, sekreterare Maria Pålsson, kassör Henrietta Dömötör, ledamot Taher Azizi, ledamot Verenice Bengtsson, ledamot Qasim Cheema, ledamot Ingemar Holm, ledamot


Ordinarie revisorer Evald Fridén

Håkan Larsson

Revisorssuppleanter

Kerstin Håkansson

Lotta Holmberg


Valberedning

Mohamed Yassin Halimo Nuur (tidigare ledamot i styrelsen (fram t o m 2023-12-11)) Shaip Morina

Comments


bottom of page