top of page

Öka valdeltagandet

Malmö Ideella blev beviljad medel för att öka valdeltagandet i utsatta områden i Malmö. Projektet strävar att öka valdeltagandet med högre engagemang. Målgruppen är kvinnor och familjer i Sofielund och Segevång.

Vi vill hjälpa er föreningar att engagera flera eftersom det stärker demokratin. Bland många faktorer som minskar valdeltagandet i utsatta områden är brist på framtidstro, en känsla av utanförskap och bristande möjlighet att påverka. Vi tror att detta kan motverkas med högre engagemang i utsatta områden. Engagemang i lokala föreningar kan på långsikt motverka dessa problem som minskar valdeltagandet. Dessutom de som engagerar sig får inte bara komma till ett nytt sammanhang och får en känsla av gemenskap utan även ta fram sina osynliga kompetenser.

Projektet sker i samarbete med Volontärbyrån och en av projektets mål är att anpassa Volontärbyråns Malmö websida så det blir mer tillgängligt för målgruppen (till exempel skapa volontärsuppdrag som är anpassade till målgruppen). Volontärbyrån är också tillgängligt för att utföra utbildning/utbildningar för föreningar.

Projektet är anpassbar till behov. Det finns många möjligheter hur vi tillsammans kan engagera flera i er verksamhet. Vi hittar just nu föreningar som jobbar i Sofielund eller Segevång som vill engagera flera i sin verksamhet och därför stärka demokratin och öka valdeltagandet!


Vill du engagera fler kvinnor från utsatta område i din verksamhet?

Kontakta gärna Nikola Veselská, projektledaren på Malmö Ideella på nikola@malmoideella.se

eller 076-026 03 76Comments


bottom of page