top of page

Om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle

Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle


På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Resultatet redovisas i denna antologi, där forskare och experter ger kunskap och perspektiv.


Centrum för idrottsforsknings sammanfattande analys och slutsatser inleder rapporten. Läs mer påComments


bottom of page