top of page

Open Call

Malmö Ideella och Malmö stad bjuder in alla i civilsamhället som jobbar med ukrainska flyktingar till en gemensam träff på Nobel 21, torsdagen den 2 februari kl 15-17.


Under mötet delar vi erfarenheter och idéer för att se hur vi kan stärka både varandra, och de som är i behov av vår hjälp.


Mötet är öppet för både mindre och större aktörer, och det går också bra att vara med och bara lyssna.


- Vilka är vi och hur jobbar vi? Presentationsrunda med exempel, goda erfarenheter, reflektioner.

- Vilka behov möter vi hos flyktingarna? Finns det något vi skulle vilja göra mer av?

- Hur kan vi samverka med varandra?

- Hur kan vi samverka med Malmö stad?


När det gäller möjliga samarbeten skulle detta kunna handla om alltifrån aktiviteter till spridning av information, finansiering, politisk dialog, med mera.


Samverkan kring ansökan om medel för Care-projekt

För er som ännu inte har sökt Care-medel från ESF (med sista ansökningsdag 6 mars) kan mötet också vara ett tillfälle att knyta nya kontakter och hitta samarbetspartners till detta.


På mötet deltar en eller båda representanter för TIA/NAD, som just nu också hjälper organisationer att hitta samverkanspart, lättare nå målgrupper och få möjlighet att bredda sina insatser. Från TIA/NAD kan man också få tips på vilket fokus andra aktörer har i sina ansökningar till ESF, så att inte alla söker för samma sak.


Vi bjuder på fika

Comments


bottom of page