top of page

Open Call är lanserat!

Information från Malmö stad


Nu kan alla som vill vara med och skapa det publika programmet i september anmäla intresse med sin programpunkt i vårt Open Call. Under 2023 utforskar Malmö in the making vad arkitektur, kultur och det offentliga rummet betyder för Malmöborna. I september kommer vi att bjuda in till ett publikt program över hela staden.För att ge möjlighet för fler att delta och att engagera sig i stadens utveckling kan nu alla som vill vara med och skapa innehållet för Malmöborna anmäla intresse med sin programpunkt i vårt Open Call. Det kan till exempel vara en utställning, installation, guidad visning, workshop, öppet hus, filmvisning, radioprogram, podd, cykeltur, picknick… Eller något helt annat, så länge det lyfter frågor om stadens rum, arkitektur och kultur. Vi söker efter programpunkter som:

  • tillgängliggör stadens rum, arkitektur och kultur för Malmöborna

  • utforskar hur Malmöborna kan påverka stadens arkitektur och utveckling

  • stärker det unika med vår stad och undersöker värdena av Malmös mångfald och olikheter

  • involverar tvärdisciplinära och tvärsektoriella samarbeten

  • bidrar till ett varierat program

Programpunkterna ska:

  • genomföras i Malmö mellan 1–30 september 2023

  • vara av intresse för en bred allmänhet

  • vara gratis och öppna för alla Malmöbor

Comments


bottom of page