top of page

Osäker finansiering av civilsamhället de kommande åren

Ett av Giva Sveriges mest centrala uppdrag är att producera kunskap och statistik om gåvogivande och civilsamhällets finansiering.


Den 18 november lanserades rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” av Giva Sverige och PwC. Rapporten som tar avstamp i det rådande konjunkturläget visar att finansieringen för civilsamhället kommer att vara osäker de närmaste åren.


Läs mer här på Giva Sverige
Comentarios


bottom of page