top of page

Stärka demokratin


Sista ansökningsdag: 18 februari 2022. Det här kan bidraget gå till

Projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Det kan exempelvis vara projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratiska processer och/eller principer, öka valdeltagandet eller stärka möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.


Projektbidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.


Läs mer på MUCF Stärka demokratin | MUCF
コメント


bottom of page