top of page

Tillgänglighetsdagen 2023

25 maj en dag med aktiviteter, workshops och föreläsningar om tillgänglighet – av och med engagerade föreningar och organisationer.


Deltagande föreningar och organisationer den 25 maj kl 14-19 Malmö stadsbibliotek

 • FIFH & Svenska Parasportförbundet

 • Flerspråkigt brukarstöd (Tahrir, ABF Malmö)

 • Hörselskadades förening i Malmö

 • RBU Skåne

 • FUB Malmö

 • Daglig Verksamhet Redaktionen

 • Funktionsstödsförvaltningen

 • Skånes taltidning

 • Ordvärlden

 • Inkluderingslabbet

 • Begripsam & DigiJag

 • Dyslexiförbundet Malmö

 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 • Malmö universitet – Universitetsbiblioteket

 • Malmö universitet – programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

 • Malmö universitet – Pedagogiskt stöd

 • Malmö stads funktionshinderråd

 • Malmö Dövas Förening "Svenske"

 • Autism Skåne

 • Värnet

 • Neuroförbundet Malmö

 • Branschorganisationen Svensk tillgänglighet

 • Iris hjälpmedel

 • Boarve konsult AB

 • KEEP ON

 • DHR Malmö

 • Polar Print

 • Hörslingan AB

 • Afasiföreningen Skåne län

 • Afasiföreningen Malmö med omnejd

 • Synskadades Riksförbund

 • Fontänhuset Malmö & Radiofontänen live

 • Föreningen FRISKT

 • Barnverksamheter Funktionsstödsförvaltningen

 • Fritidsbanken, Parasportsguider och Funka på fritidsgårdarnaComments


bottom of page