top of page

Tillväxtkommissionen

Just nu pågår arbetet med att ta fram viktiga kunskapsunderlagsrapporter som ligger till grund för Tillväxtkommissionens uppdrag att ta fram förslag och rekommendationer till Malmö stads kommunstyrelse. Hittills är tre rapporter publicerade, med temana Malmös arbetsmarknad och arbetslöshet, Malmö och Öresund samt Yrkesutbildningar och ungas etableringsmönster i Malmö. Publicerade rapporter och mer information om kommande finns att läsa här! Tillväxt­kommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Hittills är nio kunskapsunderlagsrapporter beställda och kommer levereras löpande under 2022.


Vlora Makolli är verksamhetsutvecklare på Tillsammans i förening och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Här hör vi henne prata om civilsamhällets styrkor och hur de ihop med andra kan öka tillväxtbegreppet och också omdefiniera det.


Opmerkingen


bottom of page