top of page

UL - Utvecklande ledarskap - nytt kurstillfälle hösten 2023

Sedan 2021 erbjuder Malmö Ideella och Nätverket - Idéburen sektor Skåne en utbildning i Utvecklande Ledarskap - UL för föreningslivet och idéburen verksamhet. Nu har anmälan till höstens omgång öppnat!


Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.


Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.


Malmö Ideella och Nätverket - Idéburen sektor Skåne vill ge chefer och ledare på olika nivåer möjlighet att stärka sin kompetens på området, och har tillsammans fått ner priset för att underlätta för deltagare från föreningslivet och civilsamhället att ha råd att genomföra denna utbildning.


Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.Nästa kurstillfälle

Under hösten 2023 ges utbildningen den 28-30 november 2023 samt den 22 januari 2024.


Utbildningen hålls dagtid på Föreningscenter Nobel 21, uppdelat på 3+1 dag. Kursledare är Anneli Philipson och Matti Kortelainen, i samarbete med utbildningsföretaget Rezon.


Antalet deltagare är cirka 12-14 per omgång.


Utbildningens innehåll och mål

En kurs i UL ger dig möjlighet att analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.


Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).


Syftet med utbildningen är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.


Kostnad

Aktuellt kurspris är 8 400 kr exkl moms per deltagare.


Anmälan

Fram till och med den 22 juni 2023 är anmälan till höstens utbildning öppen. Vi tillämpar "först till kvarn"-principen. De som inte får plats under denna omgång erbjuds förtur till nästa tillfälle våren 2024.


Vi tar emot anmälningar både online, och via epost:UL_Blankett för anmälan via e-post
.pdf
Ladda ner PDF • 97KB


Sagt om kursen av tidigare deltagare

"Det har varit lärorikt. Nu har man en utvecklingsplan för hur man kan utvecklas som ledare."


"En bra mix mellan praktik och teori. Jag rekommenderar alla i ledande positioner oavsett vart de befinner sig att investera i sig själva och medverka i en UL utbildning."Mer information

Fördupad information om UL
.pdf
Ladda ner PDF • 132KB

Comments


bottom of page