top of page

undersökning om språkkompetens

Cecilia, är trainee på Malmö Ideella och just nu pågår en undersökning hur språkkompetenserna ser ut hos olika föreningar.


Denna undersökning görs i syfte att öka möjligheterna att koppla ihop personer som Malmö Ideella möter i sina stödstrukturer med personer med olika språkkunskaper hos föreningar.

Nedan följer därför ett antal frågor för att kunna kartlägga vilka kompetenser som finns, samt vilka förbättringsområden som finns.


Frågor:

  • Vad är ni för typ av förening?

  • Vilka behov tillgodoser er förening?

  • Finns olika språkkompetenser bland era medarbetare?

  • Om ja, vilka och på vilket sätt använder ni dessa? Hur kan ni utveckla dessa? Behöver ni någon hjälp?

  • Om nej, tror ni att olika språkkompetenser skulle gynna er verksamhet samt deltagandet i er verksamhet? Vilken hjälp skulle ni i så fall behöva för att utveckla denna typ av kompetens? Hur avser ni att använda er av dessa språkkunskaper?

  • Ser ni något behov av att utveckla språkkompetensen hos er?

  • Är ni intresserade av att utveckla språkkunskaperna i er förening?

  • Vilka språk är ni intresserade av att implementera?

  • Tror ni att det finns något att gynna i form av kunskapsutbyte till följd av ökade språkkompetenser?


Vi, Cecilia vill gärna ha ett möte med er förening angående dessa frågor, men vill gärna att ni ska få möjlighet att reflektera över frågorna först.


Ta gärna er tid och svara på dessa frågor så att vi tillsammans kan utveckla föreningslivet!

Om du vill prata med Cecilia (Malmö Ideellas trainee) om språkkompetenser

så kontakta oss på cecilia@malmoideella.se


Med vänlig hälsning,

Cecilia Falck, Malmö IdeellaComments


bottom of page