top of page

Unga för Unga mot Diskriminering

Den 17 november kl. 17.30-20 bjuder Malmö mot Diskriminering tillsammans med Möllans Basement in till sluteventet för det gemensamma projektet "Unga för Unga mot Diskriminering".

Projektet har haft som syfte att stärka ungdomars organisering och kunskap om diskrimineringslagen och Barnkonventionen. De unga har genom att lära sig om sina rättigheter och en gemensam kraftsamling spridit dessa lärdomar till andra ungdomar, för att öka kunskapen om ens rättigheter och hur man kan använda dem i praktiken.


Under kvällen kommer du få möjlighet att ta del av projektdeltagares erfarenheter, både utifrån ett rättighetsperspektiv och hur de har organiserat sig för att nå ut till andra unga. Det kommer även bjudas på underhållning och hållas ett panelsamtal samt premiärvisning av de ungas film.


Välkommen på en kväll där du få ta del av ungas röster och diskussioner om hur frågor om rättigheter och diskriminering kan stärkas av unga själva!


Anmäl dig här
Comments


bottom of page