top of page

Vad behövs för att samverka kring social hållbarhet?


Under våren har Malmö Tillsammans haft projektets första lärandeseminarium där en panel presenterade ämnet ”samverkan för social hållbarhet” utifrån teori, projektets praktiska erfarenheter och formella ramar.


”Samverkan” brukar det kallas när en jobbar tillsammans mellan sektorer - ofta offentlig sektor (kommun, stat, myndighet) med civilsamhället (föreningar, organisationer, nätverk).


I panelsamtalet deltog Elisabet Johansson, MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Emelie Lantz, doktorand inom Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, Tom Roodro, projektmedarbetare, Malmö Stad, Stadskontoret och Priyanka Mellergård John, projektmedarbetare, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.


Ämnet introducerades utifrån de formella principerna som satts upp som vägledande för samverkan nationellt och regionalt. Därefter följde en workshop om de färdigheter som behövs för att uppnå dem.


Se exempel på förslag från deltagarna i bildspelet ovan!

Commentaires


bottom of page