top of page

Vi lyfter medborgares initiativ och idéer för att tackla lokala samhällsutmaningar


42 lokala idéer, 18 processer för hållbar utveckling och 36 företag eller aktörer som samarbetar med oss. Det är bara en bråkdel av allt Malmö Tillsammans har åstadkommit och arbetat med under 2021, som finns att ta del av i Malmö Tillsammans årsrapport.


Arsrapport-2021-Malmo-Tillsammans
.pdf
Ladda ner PDF • 5.06MB

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen. Initiativet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Comments


bottom of page