top of page

Alla nyheter

Under tisdagen arrangerade Malmö stad eventet Tillsammans ställer vi om, med fokus på den gemensamma kraftsamling som måste ske för att uppnå en rättvis klimatomställning i Malmö.


Malmö Ideella var en av cirka 150 aktörer från civilsamhälle, näringsliv, offentliga bolag, akademi och enskilda Malmöbor som kom till eventet på Scandic Triangeln och som skrev på kontraktet.


Klimatomställningen i Malmö berör alltifrån el och uppvärmning till transport och mobilitet, cirkulär ekonomi, klimatsmart konsumtion, och klimatneutralt byggande, med mera.


– Alla har en viktig roll i Malmös klimatomställning, både var för sig, och tillsammans. Malmös olika aktörer måste ta sitt ansvar och ställa om sina egna organisationer, samtidigt som vi behöver lösa gemensamma utmaningar tillsammans, säger Rebecka Persson, miljödirektör på malmo.seFoto: Malmö stad

Foto: Malmö stad

Är ni intresserade av samverkan, volontärarbete eller av att synas på andra sätt under Malmö Game Week den 31 augusti - 1 september 2024 ?


Malmö Game Week den 31/8 - 1/9 2024 på på Stadionområdetär en värld fylld med äventyr och spelglädje. Här finns något för alla oavsett ålder eller tidigare spelkunskaper.


Eventet drivs av Spelens Hus tillsammans med Sverok Skåne och Malmö stad.


Är ni intresserade av samverkan, volontärarbete eller av att synas på andra sätt under Malmö Game Week så prata med Spelens hus, Lari Pitkäkangas, lari.pitkakangas@spelenshus.seTa reda på mer om Malmö Game Week


Vad tycker du är viktigt att ha med i europeiska riktlinjer för youth spaces / ungdomsutrymmen och mötesplatser? Nu efterlyser Malmö Ideella din, eller din organisations, feedback på The European Charter on youth spaces, och möjligheten att senare i höst resa med till Bryssel / Strasbourg för att presentera dokumentet i EU-parlamentet.


The European Charter on Youth Spaces kommer att vara det viktigaste offentliga resultatet från "Youth sPEACEs. Urbana utrymmen för aktivt socialt deltagande och dialog", ett projekt som som genomförs inom programmet Europeisk Ungdom Tillsammans inom Erasmus+ , med Malmö Ideella som en av nio partners från totalt sju europeiska länder.


Här ges Malmö Ideella möjlighet att tillsammans med andra europeiska idéburna organisationer och akademi bidra till att främja goda youth spaces / ungdomsutrymmen, och på samma gång stärka och stimulera det ömsesidiga nätverkandet mellan ungdomsverksamheter och ungdomsorganisationer i Europa.


Under sommaren 2023 genomfördes sju ungdomsutbyten runtom i partnerländerna Italien, Frankrike, Portugal, Nordmakedonien, Polen, Grekland och Sverige.


I samarbete med olika föreningar och organisationer reste Malmö Ideella till Frankrike och Portugal, och arrangerade även ett utbyte på hemmaplan i Malmö, Sverige.


Unga påverkar innehållet i stadgan

Efter intervjuer och undersökningar bland deltagarna och andra unga, följt av litteraturstudier och lokala fältundersökningar kring goda exempel, samt workshops med partnerländernas ledare, har projektets italienska huvudpartner Associazione InformaGiovanni nu arbetat fram en första version av The European Charter on Youth Spaces.


Stadgan innehåller 10 olika artiklar som i tur och ordning tar upp 1) Youth Participation and empowerment through youth spaces, 2) Governance of youth spaces, 3) Cooperation between youth spaces, institutions and organisations, 4) Value-based approach, 5) Sustainability and social responsibility, 6) Towards a systematic approach to youth policies and spaces, 7) Safe and open spaces for young people, 8) Relations with the community, 9) The digital dimension och 10) Feedback and Continuous Improvement Policy.


Tyck till om innehållet

Malmö Ideella uppmuntrar unga, personer som arbetar med unga, intressenter samt andra att läsa utkastet till The European Charter on Youth Spaces.


Synpunkter på innehållet, inklusive ris och ros samt eventuella förslag på förändringar, välkomnas varmt.


Det kan handla om relevans och användbarhet i olika delar av innehållet, språk, relaterbarhet och allmän förståelse. Vi tar gärna emot eventuella förslag på tillägg och förbättringar.


Vidare kan man exempelvis titta på hur väl man ser att The European Charter on Youth Spaces kan integreras i existerande policies och ramverk i Sverige, och vad man tror om stadgans roll som en handbok.
Mejla synpunkter på delar eller hela chartern till Anna Karlson / Malmö Ideella: anna@malmoideella.se


Vi ser fram emot att höra från er!


Var med och presentera chartern i Bryssel / Strasbourg

Alla unga som är med och tycker till har möjlighet att anmäla intresse till att resa med till Bryssel i höst när chartern presenteras för ledamöter i EU-parlamentet.


Det blir en cirka fem dagar lång resa, där resa, uppehälle och mat ersätts av EU. Alla länder i projektet skickar 5 + 1 deltagare (5 unga, 1 ungdomsledare) så totalt deltar drygt 40 personer.


Anmälan görs genom att lämna namn, födelsedatum och e-postadress.

Unga under 18 år har möjlighet att resa med om de innan resetillfället lämnar en vårdnadshavares skriftliga samtycke.Tack för att du prenumererar!

Vill du ha alla nyheter rätt i mejlinkorgen?
Prenumerera här bredvid!

bottom of page