top of page

Alla nyheter

Malmö stads konsulentkonferens hade ett annat perspektiv än enbart det informativa. Genom ett samarbete med Malmöakademin skapades en mer interaktiv konferens, där det kontinuerligt låg ett sorl över lokalen och moderatorerna fick vid upprepande tillfällen avbryta deltagarnas samtal. Konferensen inleddes av fritidsdirektör Johan Hermansson och avdelningschef Malin Eggertz-Forsmark som lyfte vikten av det samarbete som redan finns men som med dagen önskade att få ännu mer input till ytterligare samarbete kring dagens frågor: Jämlik fritid; Ledarskap och sociala sammanhang; Diskrimineringsgrunderna.

Jämlik fritid Alexander Nazar presenterade resultat från studien "Vägar till en jämlik fritid: En studie om meningsfull fritid och ojämlikt deltagande i Malmö stads fritidsutbud" som tagits fram av Södertörns högskola på uppdrag av Fritidsförvaltningen.

Rapporten visar bl.a. på att fortsatta samarbeten mellan olika aktörer är viktiga och att det finns fortsatt behov aktiviteter som har olika struktur.

Efter presentationen fanns möjligheten för alla deltagarna att diskutera ämnen i olika grupper som framför allt rörde Fritidsförvaltningens stöd till föreningarna på olika sätt. Ämnena i grupperna var grundade i att deltagarna hade fått lämna förslag på dessa vid anmälan. Vid anmälan hade Malmö Ideella lämnat ett förslag som blev ett bord för gruppdiskussion med frågan:

"Hur kan olika språkkompetenser användas som en resurs för föreningen och göra det lättare för nya

aktiva att organisera sig". Förutom Malmö Ideella deltog 4 fotbollsföreningar som bidrog med tankar om denna frågeställning. Någon förening använder inskrivningsmöten där det finns flerspråkiga representanter från föreningar med. En idé som en annan förening lyfte var att använda Sportadmin (för idrottsföreningar) för att efterfråga fler som blir engagerade med flerspråkighet bland medlemmarna. Ett annat förslag till uppgift för de med flerspråkighet är att de skulle kunna användas vid konflikter som uppstår.

Ledarskap och sociala sammanhang Under denna rubrik inledde Katarina Olsson med att presentera MISO:s satsning kring att hjälpa föreningar att hitta ledare till sina aktiviteter: Föreningsengagemanget.

Sedan fortsatte Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån med att beskriva vilka stöd de har. Han lyfte även det stora samarbete som Volontärbyrån har med Malmö Ideella i Malmö med utbildningar, men också under det senaste halvåret arbetet med "Engagera Mera Malmö". På Engagera Mera Malmö kan föreningar/organisationer lägga in information om volontäruppdrag och även aktiviteter som verksamheten har. Avslutningsvis, presenterade FC Rosengård genom Jessica Stegermaier deras arbete med att unga tjejer utbildas för att ta ett ledarskap i framtiden.


Diskrimineringsgrunderna

Dagens sista punkt var en kort introduktion till Gustavo Nazars arbete med diskrimineringsfrågor på Pedagogisk Inspiration och arbetar bl.a. med Ge Rasismen Rött Kort. Deltagarna delades därefter in i olika grupper för att diskutera utmaningar kring dessa frågor som finns i föreningarna, samt hur det hanteras.


Tack till Fritidsförvaltningens personal som höll ihop dagen på ett bra sätt och gav möjlighet till inspiration och dialog.


Tillsammans med alla medlemmar verkar Malmö Ideella för att samla och stärka civilsamhället.


Just nu har du som är förening, eller representerar en förening, möjlighet att lämna dina synpunkter på Malmö Ideella, och vår verksamhet.


Enkäten tar 4-5 minuter att göra: https://wkf.ms/3Fl1Q8U


Om du också anger din epost så kan du vinna 2 biljetter till Föreningsgalan 2024! (värde ca 800 kr)


Tack på förhand!

Hur kan det samskapade Malmö se ut i framtiden? Vilka konkreta steg skulle kunna påskynda utvecklingen?


Mycket har hänt och mycket händer kring samskapande processer i Malmö. Medborgare, civilsamhälle, offentlig- och privat sektor samt universitetet försöker på flera sätt lösa olika samhällsutmaningar, skapa sociala innovationer, och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.


Malmö universitet ingår i Europauniversitetsalliansen UNIC och kommer att utveckla ett UNIC Centre for City Futures. Syftet är att bygga allianser för urban och hållbar samhällsutveckling. Centret ska tillsammans med olika aktörer identifiera stadens samhällsutmaningar genom participatorisk forskning och lärande i staden.


Re-Imaginatorium för den framtida staden

Ett första steg är att tillsammans med er bättre förstå de samskapande processerna i staden och lära oss av kraften i utvecklingen. Vi bjuder därför nu in brett, alla er som arbetar med samhällsutmaningar och samskapande processer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället och akademin, till en dag av gemensamt utforskande och samskapande – ett Re-Imaginatorium för att samskapa Malmö 2040.


Under dagen kommer vi få lyssna till olika inspirerande initiativ och tillsammans diskutera vad vi kan lära från historiska och pågående processer. Men framför allt vill vi rikta fokus på framtiden och vägen framåt.

Varmt välkommen till ett evenemang där vi tillsammans utforskar staden och samskapar framtidens Malmö!


När: 8 december, kl. 9:00-16:00

Var: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a

Hur: Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.


Anmäl dig via denna länk senast den 25 november.


Begränsat antal platser.


Evenemanget är ett samarrangemang mellan Malmö universitet genom UNIC Centre for City Futures, Mötesplats Social Innovation och Collaborative Future-Making, Malmöakademin, Malmö Ideella och Media Evolution.Om UNIC och UNIC Centre for City Futures

Malmö universitet ingår i Europauniversitetsalliansen UNIC (European University for Cities in Post-Industrial Transition), en allians som består av tio universitet som representerar olika europeiska städer.


UNIC erbjuder möjligheter till internationellt engagemang och utbyte för studenter och personal samt vägar för samarbete för lärare och forskare. Inom ramen för UNIC-samarbetet leder Malmö universitet utvecklingen av UNIC Centre for City Futures, en plattform för tvärsektoriella samarbeten för tranformativ innovation och hållbar samhällsutveckling.


UNIC Centre for City Futures ska utveckla och driva fysiska och virtuella mötesplatser där studenter, medborgare, forskare, lärare och andra intressenter tillsammans adresserar samhällsutmaningar.


Läs mer om UNIC https://www.unic.eu/en

Tack för att du prenumererar!

Vill du ha alla nyheter rätt i mejlinkorgen?
Prenumerera här bredvid!

bottom of page