top of page

Alla nyheter

Vad tycker du är viktigt att ha med i europeiska riktlinjer för youth spaces / ungdomsutrymmen och mötesplatser? Nu efterlyser Malmö Ideella din, eller din organisations, feedback på The European Charter on youth spaces, och möjligheten att senare i höst resa med till Bryssel / Strasbourg för att presentera dokumentet i EU-parlamentet.


The European Charter on Youth Spaces kommer att vara det viktigaste offentliga resultatet från "Youth sPEACEs. Urbana utrymmen för aktivt socialt deltagande och dialog", ett projekt som som genomförs inom programmet Europeisk Ungdom Tillsammans inom Erasmus+ , med Malmö Ideella som en av nio partners från totalt sju europeiska länder.


Här ges Malmö Ideella möjlighet att tillsammans med andra europeiska idéburna organisationer och akademi bidra till att främja goda youth spaces / ungdomsutrymmen, och på samma gång stärka och stimulera det ömsesidiga nätverkandet mellan ungdomsverksamheter och ungdomsorganisationer i Europa.


Under sommaren 2023 genomfördes sju ungdomsutbyten runtom i partnerländerna Italien, Frankrike, Portugal, Nordmakedonien, Polen, Grekland och Sverige.


I samarbete med olika föreningar och organisationer reste Malmö Ideella till Frankrike och Portugal, och arrangerade även ett utbyte på hemmaplan i Malmö, Sverige.


Unga påverkar innehållet i stadgan

Efter intervjuer och undersökningar bland deltagarna och andra unga, följt av litteraturstudier och lokala fältundersökningar kring goda exempel, samt workshops med partnerländernas ledare, har projektets italienska huvudpartner Associazione InformaGiovanni nu arbetat fram en första version av The European Charter on Youth Spaces.


Stadgan innehåller 10 olika artiklar som i tur och ordning tar upp 1) Youth Participation and empowerment through youth spaces, 2) Governance of youth spaces, 3) Cooperation between youth spaces, institutions and organisations, 4) Value-based approach, 5) Sustainability and social responsibility, 6) Towards a systematic approach to youth policies and spaces, 7) Safe and open spaces for young people, 8) Relations with the community, 9) The digital dimension och 10) Feedback and Continuous Improvement Policy.


Tyck till om innehållet

Malmö Ideella uppmuntrar unga, personer som arbetar med unga, intressenter samt andra att läsa utkastet till The European Charter on Youth Spaces.


Synpunkter på innehållet, inklusive ris och ros samt eventuella förslag på förändringar, välkomnas varmt.


Det kan handla om relevans och användbarhet i olika delar av innehållet, språk, relaterbarhet och allmän förståelse. Vi tar gärna emot eventuella förslag på tillägg och förbättringar.


Vidare kan man exempelvis titta på hur väl man ser att The European Charter on Youth Spaces kan integreras i existerande policies och ramverk i Sverige, och vad man tror om stadgans roll som en handbok.
Mejla synpunkter på delar eller hela chartern till Anna Karlson / Malmö Ideella: anna@malmoideella.se


Vi ser fram emot att höra från er!


Var med och presentera chartern i Bryssel / Strasbourg

Alla unga som är med och tycker till har möjlighet att anmäla intresse till att resa med till Bryssel i höst när chartern presenteras för ledamöter i EU-parlamentet.


Det blir en cirka fem dagar lång resa, där resa, uppehälle och mat ersätts av EU. Alla länder i projektet skickar 5 + 1 deltagare (5 unga, 1 ungdomsledare) så totalt deltar drygt 40 personer.


Anmälan görs genom att lämna namn, födelsedatum och e-postadress.

Unga under 18 år har möjlighet att resa med om de innan resetillfället lämnar en vårdnadshavares skriftliga samtycke.Malmö Ideella, Bring Hope Humanitarian Foundation och Giva Sverige bjuder in föreningar och organisationer till Giva Sveriges medlemsträff på Föreningscenter Nobel 21 den 24 maj!


Drygt hälften av svenskarna skänker pengar till en organisation.


Under denna förmiddag får ni träffa representanter från Giva Sverige och höra mer om hur de arbetar för ökat och tryggt givande, för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige.


Det bjuds även på inspirationsföreläsningar från bland annat Bring Hope Humanitarian Foundation - som är på väg att bli medlem i Giva Sverige - och från Malmö Ideella.


Samt plats för mingel och nätverkande med både nya och gamla bekantskaper!


Datum: 24 maj

Tid: 8:30-11:30

Plats: Föreningscenter Nobel 21 (Nobelvägen 21-23)

För vem: Giva Sveriges medlemmar, Malmö Ideellas medlemmar, samt andra intresserade


Anmälan via Giva Sverige: givasverige.mira.se/Events/688/Apply


Varmt välkomna!

Hör mer om alla olika möjligheter Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren (ESC) erbjuder unga européer, och hur programmen samtidigt kan bidra till ett mer enat Europa.


Europa Direkt-kontoren i Helsingborg och Hässleholm, EU-kommissionens representation i Sverige och Malmö Ideella samlar deltagare och andra med erfarenhet av att jobba inom Erasmus+ och ESC till ett samtal under EU(ro)vision-dagen den 10 maj på Malmö Universitet, Niagara.


Seminariet är ett av flera under EU(ro)vision-dagen på Malmö Universitet, Niagara, som är en heldag med seminarier, föreläsningar och kulturevenemang med anledning av Europadagen (9 maj) för att fira freden och sammanhållningen i Europa i samband med Eurovision Song Contest 2024.Inträdet är gratis för dem som anmäler sig. Arrangörerna bjuder på lunch till de första 300 anmälda. Anmälan är öppen för både studenter och allmänheten i stort.Tack för att du prenumererar!

Vill du ha alla nyheter rätt i mejlinkorgen?
Prenumerera här bredvid!

bottom of page