Välkommen till nästa Mötesplats Sofielund!


Torsdagen den 9 juni kl 16 är alla som är arbetar med och för Sofielund varmt välkomna till Skånes konstförenings lokaler på Bragegatan 15.


Under olika inslag av konst och kultur blir det ett tillfälle att inspirera och låta sig inspireras, samtala, fundera, och delta i aktuella beslut.


Anmäl dig genom att fylla i kontaktuppgifter samt eventuella önskemål kring kost och/eller tillgänglighet här: Anmälan Mötesplats Sofielund 9 juni - Google Formulär
Välkommen att rösta på dina favoritidéer i kvartersbudgeten på Naturmolnet! Ta chansen att bestämma hur sommaren ska bli. Läs mer här Malmö Tillsammans (malmotillsammans.se)

Kursinnehåll: Relationen mellan styrelse och medlem Hur hålls ett extra årsmöte Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut Intern föreningsdemokrati Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering Förenings- och styrelseutveckling?

När: 18 maj kl. 18.00-20.30


Läs mer och anmälan Föreningsutbildning - Föreningspool Malmö