top of page

Alla nyheter

Priset för årets nya förening går till Geniernas Värld


Motivering: Med stort hjärta och omtanke om ungdomar med autism och deras familjer, skapar de trygga rum och sätter guldkant på tillvaron. Föreningen har ett fantastisk driv, som fyller ett tomrum som många anhöriga till unga med diagnoser känner igen sig i. Vi önskar föreningen all framgång och tillväxt.
Priset för årets föreningsinsats går till Föreningen Maracana


Motivering: Genom sitt otroliga jobb erbjuder de utsatta ungdomar en drägligare tillvaro. Deras närvarande arbete med hjälp till boende, språkträning, mat, kläder och stödpersoner gör stor skillnad. Insatser som kan motverka både utanförskap, psykisk ohälsa, kriminalitet och droganvändning hos personerna de möter flera kvällar i veckan.

Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle


På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Resultatet redovisas i denna antologi, där forskare och experter ger kunskap och perspektiv.


Centrum för idrottsforsknings sammanfattande analys och slutsatser inleder rapporten. Läs mer på

Idrott och segregation – om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle | CIF (centrumforidrottsforskning.se)Tack för att du prenumererar!

Vill du ha alla nyheter rätt i mejlinkorgen?
Prenumerera här bredvid!

bottom of page