top of page

Malmö Ideella värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

När du blir medlem i Malmö Ideella, anmäler dig till en aktivitet eller liknande behandlar vi dina kontaktuppgifter. Dessa distribueras inte till en tredje part. Du kan närsomhelst kontakta oss på info@malmoideella.se om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Ladda ned vår GDPR-policy!

GDPR

bottom of page