top of page

86 procent av de som testade BACKS vill ha en permanent lokalvalutaUnder tre veckor i maj fick Kirseberg en egen valuta – BACKS. Testet blev uppmärksammat och omtyckt av många och hela 86 procent av privatpersonerna som deltog i testet uppger att de skulle vilja ha en permanent lokalvaluta i stadsdelen.


“Ett attans bra sätt att medvetandegöra boende på Kirseberg om värdet av att tänka på var man handlar och vad det innebär för området” skriver en av deltagarna i utvärderingen av testet.


Utvärderingen visade även att 48 procent upptäckte nya lokala verksamheter på Kirseberg och att 62 procent upplevde att BACKS stärkte den sociala samhörigheten eller den egna relationen till Kirseberg.


– Lokalvaluta tycktes förstärka känslan av tillhörighet och sammanhang på Kirseberg. Lokalvalutan gav många fler mervärden än vad jag hade kunnat hoppas. På många sätt också en snackis om hur och vart vi använder våra resurser. Jag hoppas att vi kan hitta sätt att implementera en lokalvaluta i större skala i Malmö i framtiden, säger Tom Roodro vid stadskontoret, Malmö stad, och projektmedarbetare i Malmö Tillsammans.


Bland verksamheterna som deltog i testet genom att acceptera BACKS som betalmedel svarade 67 procent att de vill ha en permanent lokalvaluta. 50 procent upplevde även att de, under testets gång, fick fler kunder.


Ladda ned en kort sammanställning av utvärderingen här:


kort sammanställning av backs(1)
.pdf
Ladda ner PDF • 3.92MB

Comentários


bottom of page