top of page

Aktivitetskatalogen i Malmö

Aktivitetskatalogen i Malmö arbetar för att främja psykisk hälsa.


Här samlar vi aktiviteter som erbjuds dels av Malmö stad, men även aktiviteter som erbjuds av idéburna organisationer, riktade mot personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.


Aktivitetskatalogen i Malmö är en levande digital plattform som uppdateras allt eftersom föreningar tillkommer och aktiviteterna utökas.

Comments


bottom of page