top of page

Anmälan öppen - max 30 föreningar

Föreningarnas dag den 13 augusti 2023 - på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen


MISO har fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för Malmös föreningsliv (tex medlemsorganisationer i Malmö Ideella) att utan kostnad visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg.


Anmälan och läs mer på

Föreningarnas dag den 13 augusti 2023 - Malmö Idrottsföreningars Samorganisation


Inbjudan Föreningarnas dag 2023
.pdf
Download PDF • 370KB

bottom of page