top of page

Ännu ett år av utmaningar

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktar sig till ideella föreningar i Sverige. Årets undersökning skickades ut till 3 000 ideella föreningar och 1 298 av dessa valde att svara på enkäten. De flesta frågor är ställda med avseende på de senaste 12 månaderna och resultaten speglar därför föreningars villkor under 2021. Resultaten jämförs där det är möjligt med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016, 2018 och 2020. På så sätt kan myndigheten uttala sig om i vilken utsträckning villkoren förändras över tid.

I årets rapport undersöker vi även hur föreningar har påverkats av covid-19 pandemin. I rapporten presenteras resultat från enkäten i fem kapitel:

  • Andra året med pandemin

  • Finansiering och långsiktiga förutsättningar

  • Samverkan med offentlig sektor

  • Kontakt och dialog med offentliga aktörer

  • Självständighet och demokrati

Läs mer på MUCF och ladda ner rapporten och ta del av resultaten i sin helhet.Comments


bottom of page