top of page

Arena Etablering i Skåne

Digital delaktighet och inkludering för asylsökande och nyanlända


Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne. Läs mer - Digital delaktighet och inkludering för asylsökande och nyanlända | Länsstyrelsen Skåne

Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Samhället digitaliseras i allt större utsträckning - en utveckling som skyndades på under pandemin. Digitala samhällstjänster underlättar för många människor, men samtidigt finns det grupper som riskerar att hamna utanför när tjänster endast går att använda genom digitala verktyg. Den som inte har tillgång till eller inte kan använda digital teknik riskerar sämre samhällsservice och begränsade möjligheter till information och kommunikation. Under detta seminarium ska vi belysa hur vi kan arbeta för att främja digital delaktighet och inkludering bland de asylsökande och nyanlända som riskerar att hamna utanför.
Comments


bottom of page