top of page

Årets initiativ

Nyhet från Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Barnavårdscentralen, A-kassan och brandkåren startades av oss i civilsamhället. Vår innovationskraft är otroligt viktig i att ta fram lösningar på samhällsutmaningar.


Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Passa på att nominera din organisation.


Nominera senast den 20/10 Årets initiativ 2022 (confetti.events)Comments


bottom of page