top of page

Årets Nya förening

Malmö Ideella delar stolt ut priset

Malmö Ideella är en modig och inkluderande samhällsaktör som skapar gemenskap och använder Malmös mångfald för att bidra till lösningar på samtida samhällsutmaningar.


Årets Nya förening

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.


LesWorking Sweden tilldelas priset Årets Nya förening

För sitt enastående, inspirerande engagemang, jobb för att lyfta fram kunskap om lesbiska kvinnors situation, hälsa, mentalt mående, sjukvård och möjligheter i på marknaden.

Comments


bottom of page