top of page

Årsrapport från ForumCiv

2021 var året då pandemins konsekvenser verkligen satte sitt avtryck. Civilsamhällets utrymme krympte ytterligare, samtidigt som viljan att engagera sig ökade.


Läs mer här på ForumCivComments


bottom of page