top of page

Bidrag till barn och unga

Region Skåne - Utlysning bidrag - Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga för hälsofrämjande och sociala aktiviteter


Nu utlyser Folkhälsoberedningen vid Region Skåne bidrag för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

Inriktningen är rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet i gemenskap med barn och unga.

Insatsen sker inom Folkhälsoberedningens uppdrag Sätt Skåne i rörelse (https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/)

Både Skånes kommuner och idéburna organisationer kan ansöka om bidraget för samordnade insatser.

Ansökan avser i första hand sommar- och höstaktiviteter men kan pågå fram till 31 december 2022.

Sista ansökningsdag 30 juni (kan komma att förlängas till 31 juli)

Läs mer på Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter - Utveckling Skåne

Välkommen med ansökan!bottom of page