top of page

Bidrag till barn och unga

Region Skåne - Utlysning bidrag - Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga för hälsofrämjande och sociala aktiviteter


Nu utlyser Folkhälsoberedningen vid Region Skåne bidrag för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

Inriktningen är rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet i gemenskap med barn och unga.

Insatsen sker inom Folkhälsoberedningens uppdrag Sätt Skåne i rörelse (https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/)

Både Skånes kommuner och idéburna organisationer kan ansöka om bidraget för samordnade insatser.

Ansökan avser i första hand sommar- och höstaktiviteter men kan pågå fram till 31 december 2022.

Sista ansökningsdag 30 juni (kan komma att förlängas till 31 juli)

Välkommen med ansökan!Commentaires


bottom of page