top of page

CERV - Citizens, Equality, Rights and Values programme

MUCF ansvarar för att informera om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks hos de centrala EU-programkontoren EACEA eller DG JUST i Bryssel.


Målen med programmet är att:

  • främja jämlikhet och rättigheter

  • främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin

  • bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld

Läs mer här om CERV | MUCF


Skriva projektansökan - läs mer här Skriva projektansökan i CERV | MUCF


Pitch om CERV, nedan


Malmö Ideellas logga
bottom of page