top of page

Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma i kapp och få del av den digitala utvecklingen. Digitaliseringen har skapat trösklar som inte alla har klarat att ta sig över.


Det visar rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Den bygger på en fördjupad kvalitativ studie med 37 representanter från olika civilsamhällesorganisationer, med fokus på unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.


Läs mer här


Comments


bottom of page