top of page

Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. I takt med att restriktionerna infördes ökade också behoven av att digitalisera civilsamhället och många organisationer tvingades att snabbt ställa om. MUCF har tagit fram rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället i syfte att lyfta fram konsekvenserna av digitaliseringen för civilsamhället.


Ta del av rapporten i sin helhetOpmerkingen


bottom of page