top of page

Civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet

Att civilsamhällets organisationer stöter på problem i relation till bankväsendet är ett tema som diskuteras i många olika sammanhang och som tycks vara en källa till omfattande frustration hos delar av civilsamhället. Samtidigt går beskrivningarna av vad som faktiskt är problemet isär och tecknar en bild av ett snårigt område som påverkar civilsamhällets aktörer på flera sätt.

I en ny lägesbild av NOD undersöks frågan om civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet närmre.


Under hösten 2022 genomförde Giva Sverige en enkätstudie för att undersöka civilsamhällets erfarenheter av bankväsendet och betaltjänster. I december 2022 byggde NOD vidare på resultaten från Givas enkätstudie, genom att lyfta fram särskilda erfarenheter från en bred samling civilsamhällesaktörer.Läs mer här om slutsatserna

Comments


bottom of page