top of page

2 mars: Communities That CareLärandelunch med Caroline Cline på CTC


CTC är en samverkansprocess ledd av Malmö stad, där aktörer i närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, civilsamhälle, boende och näringsliv. Syftet är att skapa en positiv social utveckling och skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Utgångspunkten för CTC är att det finns risk- och skyddsfaktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Tillsammans arbetar vi i områdesteam för att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. CTC-område C innefattar Kirseberg/Värnhem med omnejd.


Varmt välkomna att lyssna på Caroline Cline, utvecklingsledare inom CTC-område C - Kirseberg/Värnhem. Vi bjuder på lunch!


När: 2 mars klockan 12-13

Var: Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21

Vad: en intressant gäst och vegetarisk lunch


Praktisk information: de första att anmäla sig får gratis lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.
Comments


bottom of page