top of page

Dags att nominera till Eleonorapriset

Vem som helst kan nominera en person, förening eller verksamhet till priset. Alla förslag till pristagare ska följas av en motivering till varför den/de nominerade bör tilldelas priset. Initiativ som kan bli aktuella för priset ska ha kommit Malmöbor med funktionsnedsättningar till gagn.


Tycker du att en person, verksamhet eller organisation gjort någonting bra för personer med LSS-insats i Malmö? Då kan du föreslå att de ska få Eleonorapriset.


Läs mer här - Malmö stad
Comments


bottom of page