top of page

De första utlysningarna inom ESF+ är publicerade

Nu har Svenska ESF-rådet publicerat de första utlysningarna inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027 (ESF+).


De 14 utlysningarna riktar sig till såväl sysselsatta i behov av kompetensutveckling som arbetslösa. Flera utlysningar riktar sig speciellt till insatser som stärker möjligheter för barn och unga att fullfölja sina studier (från 13 år) samt insatser för unga som hoppat av skola/gymnasium och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) så att de återgår till och fullföljer studier.


Utlysningarna beräknas öppna i augusti/september, men det kan skilja sig mellan regionerna. Beräknad projektstart är januari/februari 2023.

Comments


bottom of page