top of page

EAPN i Skåne inbjuder till ett dialogmöte

EAPN i Skåne inbjuder till ett dialogmöte mellan kommunpolitiker från Malmö och människor som lever i fattigdom och utsatthet.

Dialogmötet

Tanken är att människor själva ska beredas möjlighet att föra en dialog i frågor som de har erfarenhet av. De förbereder motioner, som tar upp:

- problembeskrivning

- orsaker

- effekter

- lösnings/förbättringsförslag

- egen erfarenhet

Vi kommer att ha en panel med politiker från olika partier. Motioner presenteras med lösnings/förbättringsförslag och en kort redogörelse av egna erfarenheter. Därefter har politiker möjlighet att kommentera. Varje motionspresentation avslutas med en kort dialog.


Tisdagen den 6 december kl. 13.00-17.00

13.00-14.00 Mingel

14.00-17.00 Möte

Fysisk plats: Sankt Johannes församlingslokaler i Malmö (vid Triangeln), Kapellgatan 6.

Som exempel bifogas till denna information

Rapport riksdialogmöte 2021
.pdf
Ladda ner PDF • 1.09MB

Vad är EAPN?

EAPN står för European Anti Poverty Network.

Det är ett nätverk av idéburna organisationer som arbetar på EU-, riks- och regional nivå. Målet är att bekämpa fattigdom i Europa. Som en del av arbetet anordnas dialogmöten på alla tre nivåer. EAPN Sverige ger också varje år ut en fattigdomsrapport.

Inbjudan

EAPN i Skåne inbjuder till ett dialogmöte mellan kommunpolitiker 6 december, Kapellgatan 6
.
Ladda ner • 80KB

För information kontakta Johannes eller Jeanette:

Johannes Jörgensen

För anmälan kontakta: Jeanette Andersson
Kommentare


bottom of page