top of page

En interaktiv och utvecklande konsulentkonferens

Malmö stads konsulentkonferens hade ett annat perspektiv än enbart det informativa. Genom ett samarbete med Malmöakademin skapades en mer interaktiv konferens, där det kontinuerligt låg ett sorl över lokalen och moderatorerna fick vid upprepande tillfällen avbryta deltagarnas samtal. Konferensen inleddes av fritidsdirektör Johan Hermansson och avdelningschef Malin Eggertz-Forsmark som lyfte vikten av det samarbete som redan finns men som med dagen önskade att få ännu mer input till ytterligare samarbete kring dagens frågor: Jämlik fritid; Ledarskap och sociala sammanhang; Diskrimineringsgrunderna.

Jämlik fritid Alexander Nazar presenterade resultat från studien "Vägar till en jämlik fritid: En studie om meningsfull fritid och ojämlikt deltagande i Malmö stads fritidsutbud" som tagits fram av Södertörns högskola på uppdrag av Fritidsförvaltningen.

Rapporten visar bl.a. på att fortsatta samarbeten mellan olika aktörer är viktiga och att det finns fortsatt behov aktiviteter som har olika struktur.

Efter presentationen fanns möjligheten för alla deltagarna att diskutera ämnen i olika grupper som framför allt rörde Fritidsförvaltningens stöd till föreningarna på olika sätt. Ämnena i grupperna var grundade i att deltagarna hade fått lämna förslag på dessa vid anmälan. Vid anmälan hade Malmö Ideella lämnat ett förslag som blev ett bord för gruppdiskussion med frågan:

"Hur kan olika språkkompetenser användas som en resurs för föreningen och göra det lättare för nya

aktiva att organisera sig". Förutom Malmö Ideella deltog 4 fotbollsföreningar som bidrog med tankar om denna frågeställning. Någon förening använder inskrivningsmöten där det finns flerspråkiga representanter från föreningar med. En idé som en annan förening lyfte var att använda Sportadmin (för idrottsföreningar) för att efterfråga fler som blir engagerade med flerspråkighet bland medlemmarna. Ett annat förslag till uppgift för de med flerspråkighet är att de skulle kunna användas vid konflikter som uppstår.

Ledarskap och sociala sammanhang Under denna rubrik inledde Katarina Olsson med att presentera MISO:s satsning kring att hjälpa föreningar att hitta ledare till sina aktiviteter: Föreningsengagemanget.

Sedan fortsatte Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån med att beskriva vilka stöd de har. Han lyfte även det stora samarbete som Volontärbyrån har med Malmö Ideella i Malmö med utbildningar, men också under det senaste halvåret arbetet med "Engagera Mera Malmö". På Engagera Mera Malmö kan föreningar/organisationer lägga in information om volontäruppdrag och även aktiviteter som verksamheten har. Avslutningsvis, presenterade FC Rosengård genom Jessica Stegermaier deras arbete med att unga tjejer utbildas för att ta ett ledarskap i framtiden.


Diskrimineringsgrunderna

Dagens sista punkt var en kort introduktion till Gustavo Nazars arbete med diskrimineringsfrågor på Pedagogisk Inspiration och arbetar bl.a. med Ge Rasismen Rött Kort. Deltagarna delades därefter in i olika grupper för att diskutera utmaningar kring dessa frågor som finns i föreningarna, samt hur det hanteras.


Tack till Fritidsförvaltningens personal som höll ihop dagen på ett bra sätt och gav möjlighet till inspiration och dialog.

Comments


bottom of page