top of page

En meningsfull fritid kan motverka utanförskap

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället uppemot 23 miljoner kronor. Enligt MUCF:s rapport Utanförskap och unga kan en välplanerad fritidsverksamhet med fritidsgårdar både förebygga och motverka utanförskap bland unga.

Rapporten innehåller en socioekonomisk analys som visar på värdet av främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. Rapporten visar vilka effekter sociala investeringar kan få för kommun, stat, region och för samhället i stort, både på kort och lång sikt. I rapporten beskrivs den potentiella lönsamheten och hur beräkningar av den kan göras. Författare till rapporten är beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson. Läs rapporten Utanförskap och unga


Comments


bottom of page