top of page

Ett år med nya utmaningar

Var tredje förening har påverkats negativt av höga elpriser och inflation. De senaste åren har präglats av stora samhällsutmaningar. Covid-19-pandemin har påverkat ideella föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet och nu kommer nya utmaningar som en följd av den höga inflationen och kraftigt stigande elpriser.


Malmö Ideella är med i referensgruppen - MUCF Den nya rapporten ”Ett år med nya utmaningar - Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022” från MUCF visar att var tredje ideell förening tycker att deras verksamhet påverkats på ett negativt sätt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Idrottsföreningar uppger i ännu högre grad (närmare 50 procent) att de påverkats negativt.

Rapporten visar också att:

  • föreningar i landsbygdskommuner uppger i högre utsträckning (närmare 40 procent) än föreningar i storstadskommuner (närmare 30 procent) att de höga elpriserna och inflationen påverkat deras möjligheter negativt.

  • större föreningar bedömer sig ha bättre möjligheter att bedriva verksamhet under de kommande åren än mindre föreningar.

  • 15 procent av föreningarna har under de senaste tolv månaderna diskuterat att lägga ner eller låta organisationen vila.

Läs hela rapporten Ett år med nya utmaningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022

Ett år med nya utmaningar
.pdf
Ladda ner PDF • 963KB


留言


bottom of page