top of page

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt

Med anledning av Rysslands krig i Ukraina öppnar MUCF en extra ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram. Bidragen ges specifikt till Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har myndigheten cirka tio miljoner kronor att dela ut. Bidragen går att söka redan nu och sista ansökningsdag är 4 maj.


Inom båda projektområdena är det unga som både initierar och driver projekten. MUCF har valt att öppna denna extra ansökningsrunda för att ge stöd åt projekt som till exempel kan ge stöd åt flyktingmottagande, stöd i migrationsprocessen, integrationsinsatser, arbete mot desinformation och källkritik, europeiska värderingar och demokrati. Projekten kan starta tidigast 1 augusti.


Eftersom 2022 är utsett till Europaåret för unga, uppmuntras också projekt som lyfter fram ungas betydelse i hela EU och som ökar ungas kunskap, bygger kompetenser och visar positiva framtidsutsikter för unga.


Alla bidrag ska sökas genom den gemensamma webbportalen.

Comments


bottom of page