top of page

Fånga engagemanget

Vill ni få igång engagemanget i föreningen igen efter pandemin?

Vill ni ha tips och metoder på hur ni kan hitta fler ideella?


Varmt välkommen på utbildning på plats i Malmö i maj! Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Utbildningen leds av Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig på Volontärbyrån.


Comments


bottom of page