top of page

Föreningsmässa för nya Malmöbor


Engagemang i Malmö genomförde en Föreningsmässa på Föreningscenter Nobel 21 den 23:e november. Ett 70-tal nya Malmöbor fick möjligheten att knyta viktiga kontakter med 11 föreningar som på flera olika sätt kan stötta och aktivera dem själva, samt deras familjer.

Dessutom var det många nöjda föreningar som deltog, bl.a. Internationella Kvinnoföreningen, IKF, som lämnade detta omdöme:

”Det är ett underbart tillfälle för föreningar och för besökarna att integrera med det svenska samhället. Jag tror det är nödvändigt för överlevnaden av våra föreningar, att kunna fortsätta med det vi gör.” (fritt översatt från engelska)

De föreningar som presenterade sig var: IKF, Mesopotamia Kulturförening, Winnet Malmö, Ideella Föreningen för Rättvisa, Somaliska Ungdomar i Malmö, Röda Korset Malmökretsen, Allas Lika Värde Föreningen, RFSL Newcomers, Friskvårdsklubben, Hidde Iyo Dhaqan, Hanella Förening. Deltagarna kom från SFI, Samhälls- och Hälsokommunikatörer på Samhällsorienteringen och folkhögskolor. Engagemang i Malmö tackar dessa föreningar, lärare, SHK, gruppledare och deltagare för att de gjorde denna dag till en härlig sådan.


Ett stort tack riktas också till de lärare på SFI, Samhälls- och Hälsokommunikatörer på Samhällsorienteringen och andra gruppledare som valde att delta med sina klasser/grupper. Dessa lärare, SHK och gruppledare tillsammans med många deltagare, var glada och tacksamma för denna möjlighet till kontakt med nya människor.


Är din verksamhet intresserad av att anordna en föreningsmässa fysiskt eller digitalt, kontakta Föreningslots Mikael Johansson, 0729-99 83 77, mikael@malmoideella.se


Föreningsmässan finansierades av Länsstyrelsen Skånes statliga medel för mottagande och etablering av nyanlända.

bottom of page