top of page

Föreningsutbildning med poolen

29 mars erbjuder Föreningspool Malmö föreningsutbildning i Praktisk bokföring och Styrelsekunskap. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö


29 mars kl. 17.30-20.00

Praktisk bokföring i förening

Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.


För mer information om kursinnehåll och anmälan se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/


29 mars kl. 17.30-20.00 Styrelsekunskap Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.


För mer information om kursinnehåll och anmälan se https://foreningspoolmalmo.se/foreningsutbildning/
Comments


bottom of page