top of page

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Värd för Demokratiforum på Föreningscenter Nobel21

I april månad träffades politikerna och föreningsledare, för att föra samtal om demokrati.

Vad är demokrati för dig?Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Forumet kan ses som en plattform där politiker och medborgare kan mötas för att samtala om grundläggande samhällsfrågor med bäring på demokrati och trygghet i Malmö. Forumet består av en sammansättning av sju politiker - en från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Kommunalråd med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter är sammankallande samt ordförande.

  • Ewa Bertz (L) Sammankallande och ordförande

  • Mubarik Abdirahman (S)

  • John Roslund (M)

  • Nima Gholam Ali Pour (SD)

  • Showan Shattak (V)

  • Stefana Hoti (MP)

  • Bengt Nilsson (C)

Syftet är att politikerna i Forumet först träffas i dialog kring samhällsfrågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter för att sedan vända sig utåt i staden och inhämta medborgares uppfattning i frågorna varpå medborgare bjuds in till samtal med Forumets representanter. Målet med Forumet är en starkare stad med mer delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet, ökat valdeltagande samt ett minskat antal hatrelaterade brott. Under 2022 kommer Forumet att ha fokus på demokratifrågor såsom tillgänglighet, delaktighet, trygghet och vikten av att göra sin röst hörd genom bland annat valdeltagande. Forumet kommer under våren att möta medborgare i olika stadsdelar, unga som årsrika och med olika förutsättningar i vardagslivet.

Comments


bottom of page